Utbildning för att bli auktoriserad begravningsentreprenör

För att bli en auktoriserad begravningsentreprenör enligt Sveriges begravningsbyråernas förbund, där du driver en egen begravningsbyrå, krävs det att du genomgått ett specifikt utbildningsprogram med olika interna kurser. Detta för att du sen ska besitta de kunskaper och ha de erfarenheter som krävs för att du ska klara av alla såväl praktiska som känslomässiga uppgifter, förberedelser och hanteringar.

Yrkeshögskolan eller intern utbildning

När det kommer till att bli en auktoriserad begravningsentreprenör genom att uppfylla de krav som finns på utbildning finns det två alternativ att gå tillväga. Antingen kan du söka efter möjliga utbildningar inom Yrkeshögskolan, eller så ser du till att bli anställd på en begravningsbyrå som erbjuder interna utbildningar med jämna mellanrum.


Båda dessa alternativ är godkända enligt Sveriges begravningsbyråernas förbund. Vilket alternativ av utbildning som är bäst för just dig beror på var du bor och hur du tänker när det kommer till att bli begravningsentreprenör. Det krävs i alla fall oavsett att minst en person på byrån har genomgått detta utbildningsprogram om du någon gång vill starta eget.