Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Sveriges begravningsbyråernas förbund är det förbund som avgör vilka begravningsbyråer som är auktoriserade och inte. Det vill säga, vilka begravningsbyråer och begravningsentreprenörer som är ”riktiga” och inte. Är byrån inte auktoriserad av SBF så anses den sällan som särskilt pålitlig, trygg eller bra.

Om SBF

SBF, Sveriges begravningsbyråernas förbund, bildades redan år 1922. Tanken var då att man ville att det skulle finnas en organisation som kunde verka för och se till att yrkeskåren i landet höll sig på en god, kunnig och professionell nivå, där främjandet av god begravningssed och hög yrkesetik stod i fokus.


Sen förbundet skapades har man lyckats uppnå just detta, där vi idag har en otroligt stark begravningsbransch med goda kunskaper, erfarenheter och egenskaper. I dagsläget finns det omkring 430 auktoriserade, privatägda begravningsbyråer och begravningsentreprenörer. Tack vare SBF ser också framtiden för branschen lovande ut.

Auktoriserad av SBF – ett gott tecken

Oavsett om du vill arbeta som anställd på en begravningsbyrå, om du vill starta en eget begravningsbyrå och bli begravningsentreprenör, eller om du vill anställa en begravningsbyrå i samband med bortgången av en nära anhörig kommer du på ett eller annat sätt påverkas av SBF. Och det inte bara som ett krav, utan det även som ett tryggt och säkert tecken på att begravningsbyrån är pålitlig, proffsig och kunnig!