Starta egen begravningsbyrå

Att starta en egen begravningsbyrå är inte helt enkelt att göra idag. Det är såklart möjligt, men det krävs samtidigt att du har vissa kunskaper, erfarenheter och utbildningar för att din begravningsbyrå ska bli auktoriserad av Sveriges begravningsbyråernas förbund. Du bör även ha de rätta personliga egenskaperna och kunskaperna för att begravningsbyrån ska fungera.

Utbildning och upplärning

För att en begravningsbyrå ska bli auktoriserad av Sveriges begravningsbyråernas förbund, vilket alltså krävs för att verksamheten ska få vara aktiv, finns det ett krav på att minst en person på byrån har genomgått en så kallad begravningsentreprenadsutbildning. Detta är ett utbildningsprogram som består av 4 interna kurser.


Om du ansökt om arbete hos en begravningsbyrå och fått en anställning är det inte alls ovanligt att byrån – inte minst om den är av den större omfattningen – erbjuder regelbundna utbildningsprogram och tillfällen där du kan få den grundläggande kunskap som krävs. I samband med utbildningen blir du även upplärd på företaget.

Kunskap, erfarenhet och personliga egenskaper

Utöver att du som vill starta en egen begravningsbyrå måste ha genomgått ett visst utbildningsprogram för att bli auktoriserad krävs det även att du besitter en hel del kunskaper, samt att du har vissa erfarenheter och personliga egenskaper för att du ska kunna sköta byrån på bästa sätt.


Driver man en eller jobbar på en begravningsbyrå går nämligen stora delar av arbetsdagen ut på att man ska bemöta, prata med och hantera människor som sörjer och lider. Det krävs då att man har de rätta sociala förmågorna. Du behöver även ha koll på och kunna hantera alla de praktiska uppgifterna som ska skötas i samband med en begravning.


Du ska kunna hjälpa dina kunder att fixa en dödsannons, att hitta begravningsplats, att anordna en begravningsceremoni, att beställa mat och dryck, att sköta alla papper och dokument, att transportera kroppen, och så vidare. Sist men inte minst måste du som begravningsentreprenör ha kunskap i förordningar och lagar, samt kunna samarbeta och ha kontakt med diverse myndigheter och företag.